1. Privacybeleid

Caramel Campers hecht belang aan uw privacy en gebruikt hiervoor de nieuwe Europese wetgeving GDPR van kracht sinds 25 mei 2018 als referentie. Hoewel de meeste informatie op onze sites beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacybeleid”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.caramelcampers.be en andere subdomeinen (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Caramel Campers en haar klanten, prospecten en business partners.

Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we gegevens bewaren.

Het verzamelen en gebruiken van informatie

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u hiermee niet akkoord bent. De persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen zullen door ons worden opgeslagen en verwerkt voor marketingdoeleinden, klantenbeheer, marktonderzoek, aftersales service, het analyseren van verkoopgegevens, audit en om met u in contact te treden in overeenstemming met uw voorkeuren.

Soorten persoonsgegevens

 Caramel Campers kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

– Contactinformatie:  voornaam, achternaam, straat, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam

– In welk voertuig u geïnteresseerd bent: model, carrosserievariant, uitrustingsniveau, motor

– Uw huidige voertuig: chassisnummer (VIN), kenteken, model, brandstoftype, registratiedatum, kilometerstand, dag/tijd waarop u het voertuig komt brengen, dag/tijd waarop u het voertuig wilt afhalen, onderhoudstype, vervangend vervoer, voorkeur voor contactmethode

– Toestemming voor marketinggebruik (“opt-in”), indien van toepassing

– Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website

– De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens

Gebruik persoonsgegevens

  • Opmaak en opvolging offerte
  • Klantenservice bijv. uitnodigingen voor evenementen, informatie over (technische) updates van uw voertuig, een voertuig waarin u geïnteresseerd bent of een dienst in verband met een voertuig, bericht in verband met een afspraak voor onderhoud of inspectie, aankondiging gepland onderhoud, of hulp bij pech onderweg
  • Uitvoeren van een overeenkomst
  • Aanbod financiering en leasing
  • Verzenden van facturen
  • Garantie
  • Verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
  • Klanttevredenheidsonderzoeken: contact na aankoop/ service, bijv. om de tevredenheid van de klant over het voertuig of de verrichte dienst te meten
  • Statistische doeleinden 

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Caramel Campers wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Bariseau Mottrie – groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Caramel Campers verbonden zijn via een partnership of met enige andere partner van Caramel Campers zoals onze financiële partners en marketingbureaus.

Caramel Campers garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In elk geval worden ze minstens 10 jaar bewaard en minstens even lang als de periode waarin de klant het of de aangekochte voertuig(en) in bezit houdt.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Wenst u één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan moet u ons contacteren op één van de manieren bepaald in artikel 3 van deze privacy verklaring. Wij reageren binnen een termijn van 21 dagen.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

2. Cookies

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ om onze dienstverlening te verbeteren. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze website gebruikt zodat we onze website klantvriendelijker kunnen maken. We gebruiken cookies natuurlijk ook voor marketingdoeleinden. 

Cookies accepteren

Bij het accepteren van de cookies aanvaard je ook automatisch de privacyverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken.

3. Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van jouw privacy kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer.

Bariseau Mottrie NV
Brugsesteenweg 572
8800 Roeselare
Tel.: 051 23 23 87
E-mail: privacy@bariseaumottrie.be

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Bariseau Mottrie omgaat met uw privacy kan je contact opnemen met de privacy authoriteit.

Ons privacybeleid is laatst gewijzigd op 13/09/2022.